ท่านเข้าชมเป็นลำดับที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday58
mod_vvisit_counterYesterday495
mod_vvisit_counterThis week1917
mod_vvisit_counterLast week4290
mod_vvisit_counterThis month14385
mod_vvisit_counterLast month15719
mod_vvisit_counterเริ่มนับ 21 ต.ค.542086780

We have: 12 guests online
Your IP: 34.234.76.59
 , 
Today: ม.ค. 24, 2019

สิทธิเสรีภาพเด็กและเยาวชนไทย พิมพ์ อีเมล
( 15 Votes )
User Rating: / 15
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย พิณทิวา ภูผาเดียว   
 

300517

สิทธิเสรีภาพเด็กและเยาวชนไทย  จัดเขียนโดย สมควร   บุญเอี่ยม   พิมพ์ครั้งที่  1 จัดทำภาพประกอบโดย  พัชราภรณ์    สมิตมาน  จัดพิมพ์โดย   บริษัท  โรงพิมพ์วัฒนาพานิช  จำกัด พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ    พ.ศ.   2554   ราคา   150  บาท   จำนวน  160  หน้า   หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนไทยที่ตกอยูในสภาพการถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งที่เด็กทุกคนมีสิทธิเสรีภาพตามที่กฏหมายกำหนดไว้

 

เนื่องจากหนังสือเล่มมีเนื้อหาสาระมากมายจะประกอบด้วย

1.       สิทธิและเสรีภาพ

2.       สิทธิเสรีภาพของเด็กและ เยาวชน

3.       การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก

4.       เด็กเยาวชนไทย

5.       นโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

6.       ปัญหาสังคมไทยวิกฤติวัยรุ่นจากข่าว

7.       ดูแลเด็ก  ดูแลอนาคตของชาติ

สิทธิและเสรีภาพ

สิทธิและเสรีภาพสำคัญกับคนไทยมากเพียงใด  ย่อมเห็นได้จากข้อบังคับในรัฐธรรมนูญ หมวดที่  1บททั่วไปในรัฐธรรมนูญ มาตรา  4

มาตรา  4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง  ดังนั้นเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น  จึงขออธิบายถึงนิยามของคำ ที่เกี่ยวข้องในมาตรา  4  ดังนี้

คำว่า  สิทธิ ในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน แปลว่า  อำนาจที่จะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระ  โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย  (อ.Right) เช่น   สิทธิบัตร   อำนาจโดยชอบธรรม

เสรีภาพ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  นิยามว่า  ความสามารถที่จะกระทำการใดๆ ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคกีดขวาง   เช่น   เสรีภาพในการพูด     เสรีภาพในการนับถือศาสนา   ความมีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

สิทธิและเสรีภาพ  สองคำนี้มีคำนิยาม  ทั้ง    ให้   และ    ห้าม     มีความหมายว่า   มนุษย์แต่ละคนบนโลกนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้ว  เมื่อเป็นคนก็ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้  และได้รับสิทธิเหมือนคนอื่นๆ  หากแต่ยังมีคำจำกัดความอีกว่า

“ ทั้งนี้  การใช้สิทธิและเสรีภาพนั้น  ต้องไม่เป็นการก้าวก่าย   หรือล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น  หรือเป็นการขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง   หรือศีลธรรมอันดีงาม ”

 

นโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

แนวความคิดในการพัฒนาเยาวชน

ประเทศไทยมีแนวคิดที่จะพัฒนาพลังเยาวชนของชาติตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2454   เมื่อรัชกาลที่   6   ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย    ด้วยทรงมีแนวคิดและนโยบาย   เกี่ยงกับเยาวชนว่า

“ เยาวชนเป็นสมาชิกสำคัญของสังคมและครอบครัว ประเทศชาติมีความต้องการที่จะสร้างเยาวชน ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาตนเอง   พัฒนากลุ่มและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น”

จนกระทั่งมาถึง  22    พฤศจิกายน   2516   รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้นโยบายเยาวชนแห่งชาติฉบับแรกมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีระเบียบวินัย   ยึดมั่นในความสามัคคี  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม   มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความคิดริเริ่ม   นิยมและภูมิใจในความป็นไทย  ตลอดจนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ

นโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเยาวชน

นโยบาย  คือ    กรอบแนวคิดกว้างๆ  ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  หรือข้อความชี้นำในการบริหารงานต่างๆ    นโยบายแห่งชาติจึงเป็นกรอบแนวความคิดหลักในการพัฒนาเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ   25   ปีบริบูรณ์   เพื่อให้การพัฒนาเยาวชนของชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน     และมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ

จึงอาจกล่าวได้ว่า  ทั้งนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเยาวชนเป็นสิ่งที่ควบคู่กันและเกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จึงจำเป็นที่จะได้มีการเรียนรู้ถึงความเป็นมาของแผนพัฒนา   และวิวัฒนาการของนโยบายเยาวชนและแผนพัฒนาเยาวชน

 

คอมเมนต์   

 
+2 #1 _น้ำใสนิ่ง_ 2011-12-25 20:38
เขียนได้ดี พิมพ์ได้ถูกต้อง ถ้าภาพในเนื้อเร ื่องเล็กกว่านี้ สักหน่อยจะดียิ่
 

ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น เฉพาะสมาชิกที่เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น